Search Results for: 7

etuf silk

ทอผ้าไหมภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยตัวไหมสายพันธ์ไทยแท้

การทอผ้าไหมเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาของชาวบ้านหลายๆ ชนเผ่าที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุตมาหลายยุคหลายช่วงสมัย เป็นศิลปะพื้นบ้านที่ต้องอาศัยความชำนานของแต่ล่ะบุคคล ผ้าไหมของแต่ล่ะคนจะมีเพียงหนึ่งผืนในโลกนี้เท่านั้น การทอจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่ที่การเว้นช่วงที่ไม่เท่ากัน ซึ่งลายอาจจะมีความคล้ายคลึงกันก็ตามแต่ไม่เหมือนกันแน่นอน ขนาดคนเดิมมาทออีกครั้งก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมแน่นอน เพราะบางที่ไหมที่ตัวไหมพ้นออกมานั้นมีความหนาบางไม่เท่ากันและบวกด้วยสภาพอากาศอีกด้วย ถ้าอากาศร้านฟ้าโล่งก็จะทอผ้าได้ไวยิ่งขึ้น เพราะเส้นไหมจะมีความตึงที่พอดี ถ้าฝนตกหรือฟ้าครึ้ม จะทำให้ใยไหมมีความชื่น เส้นไหมก็จะหย่อน ทำให้ยากต่อการทอเป็นอย่างมาก ปกติแล้วชาวบ้านจะทอผ้าได้แค่วันล่ะ 1 เมตรเท่านั้น ฝีมือการทอผ้าของชาวบ้านแต่ล่ะคนนั้นเป็นที่ยอมรับในตลาดเป็นอย่างมาก ผ้าไหมแต่ล่ะชิ้นที่ได้มาก็จะมีราคาสูงขึ้นไปด้วย เพราะผ้าที่มาอย่างความยากลำบากของคนทอ ยิ่งถ้าเป็นแบบลายยากๆ ก็ราคาที่แพงมากจนถึงหลักแสนเลยทีเดียว ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้รับรายได้มาจากการทอไหม มีเครื่องทอทุกบ้านเรือนเลยก็ว่าได้ เส้นไหมจะแข็งแรงได้ก็ต้องมาจากตัวไหมที่แข็งแรงอีกด้วย ตัวไหมต้องมีความเหลืองและออกใสๆ ก่อนถึงจะได้ไหมที่มีคุณภาพแต่ไหมอิ่มจนเกินไป ก็จะมีผลเสียตามอีกเช่นเดียวกัน ตัวไหมสายพันธุ์ของไทยจะสังเกตได้ง่ายตัวไหมพันผสม หลังจากที่ไหมเริ่มแก่ตัวแล้วก็สามารถนำไปปรุงอาหารได้ด้วย […]

Read More »

การแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมสิ่งทอ

การส่งออกของประเทศไทยมีหลายอุตสาหกรรมทั้งอัญมณี สินค้าแช่แข็ง สินค้าทางการเกษตร สิ่งทอ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น โดยในหัวข้อนี้จะกล่าวในส่วนของอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นหลัก ซึ่งมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากกับเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในปัจจุบันต้องทำการแข่งขันกับประเทศต่างๆดังนี้ จีน เป็นประเทศที่ทำการส่งออกสิ่งทอและเสื้อผ้าได้มากที่สุดคิดเป็น 15% ของอุตสาหกรรมนี้ โดยมีข้อได้เปรียบประเทศอื่นอยู่หลายประการ คือ มีค่าแรงที่ต่ำและวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็หาได้ภายในประเทศจึงทำให้ต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นต่ำกว่าประเทศอื่นๆ โดยเมื่อก่อนนั้นสินค้าจีนขึ้นชื่อว่าราคาถูกมากแต่คุณภาพไม่ค่อยดีนัก แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานจีนจึงทำให้สินค้าสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าจากจีนส่วนใหญ่แล้วมีตั้งแต่คุณภาพระดับต่ำจนถึงระดับปานกลางและตั้งแต่ที่จีนได้เป็นสมาชิกของ WTO จึงยิ่งเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับจีนอีกเป็นอย่างมาก เวียดนาม เป็นอีกประเทศที่ค่าแรงไม่แพงและมีแรงงานที่มีฝีมือพอใช้ได้อยู่ ถึงแม้ว่าจะมีเปอร์เซนต์น้อยในอุตสาหกรรมนี้แต่ก็เป็นอันดับ 2 ของการส่งออกของเวียดนามรองจากน้ำมันดิบ โดยรัฐบาลของเวียดนามได้ส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอจึงทำให้ต่างประเทศกล้าเข้ามาลงทุนและได้ทำให้อุตสาหกรรมนี้ได้คึกคักขึ้นมาเป็นอย่างมากในประเทศเวียดนาม อินโดนีเชีย […]

Read More »