Search Results for: 1

พัฒนาการของอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย

สิ่งทอ(Textile) มีความหมายถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำขึ้นจากเส้นด้าย เส้นใย หรือผ้า แยกตามประเภทได้สองกลุ่มใหญ่คือสิ่งทอทั่วไปและสิ่งทอเฉพาะทาง สิ่งทอนับเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตของมนุษย์ ด้วยความจำเป็นนี้เองทำให้เกิดอุตสาหกรรมสิ่งทอขึ้นในสังคมของเรา เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญทั้งในเชิงปัจจัยการดำรงชีวิตและเชิงพาณิชย์ ทำความรู้จักกับอุตสาหกรรมสิ่งทอในไทย ในประเทศไทยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมประเภทนี้จะอยู่ในรูปแบบของเสื้อผ้าเป็นหลัก ด้วยความพร้อมทั้งด้านวัตถุดิบและด้านแรงงาน ทำให้ในประเทศไทยของเราดำเนินกระบวนการผลิตมาตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมสิ่งทอแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิตเส้นใย การผลิตเส้นด้าย การถักทอไปจนถึงการฟอก ย้อมสี การออกแบบแฟชั่นและจบลงที่การตัดเย็บในที่สุด ในปัจจุบันประเทศเรามีความก้าวหน้าทางด้านการผลิตสิ่งทอเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการพัฒนาและนำความรู้รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามีส่วนในกระบวนการผลิตเสมอ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์สิ่งที่ที่มีคุณภาพสูง สามารถสร้างรายได้และส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศได้ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม ทำให้ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของรวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ ในด้านสิ่งทออยู่เสมอ เพื่อรองรับการเติบโตของฐานอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์มากกว่าเน้นการผลิตโดยคำนึงถึงแค่ปริมาณ […]

Read More »

etuf silk

ทอผ้าไหมภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยตัวไหมสายพันธ์ไทยแท้

การทอผ้าไหมเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาของชาวบ้านหลายๆ ชนเผ่าที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุตมาหลายยุคหลายช่วงสมัย เป็นศิลปะพื้นบ้านที่ต้องอาศัยความชำนานของแต่ล่ะบุคคล ผ้าไหมของแต่ล่ะคนจะมีเพียงหนึ่งผืนในโลกนี้เท่านั้น การทอจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่ที่การเว้นช่วงที่ไม่เท่ากัน ซึ่งลายอาจจะมีความคล้ายคลึงกันก็ตามแต่ไม่เหมือนกันแน่นอน ขนาดคนเดิมมาทออีกครั้งก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมแน่นอน เพราะบางที่ไหมที่ตัวไหมพ้นออกมานั้นมีความหนาบางไม่เท่ากันและบวกด้วยสภาพอากาศอีกด้วย ถ้าอากาศร้านฟ้าโล่งก็จะทอผ้าได้ไวยิ่งขึ้น เพราะเส้นไหมจะมีความตึงที่พอดี ถ้าฝนตกหรือฟ้าครึ้ม จะทำให้ใยไหมมีความชื่น เส้นไหมก็จะหย่อน ทำให้ยากต่อการทอเป็นอย่างมาก ปกติแล้วชาวบ้านจะทอผ้าได้แค่วันล่ะ 1 เมตรเท่านั้น ฝีมือการทอผ้าของชาวบ้านแต่ล่ะคนนั้นเป็นที่ยอมรับในตลาดเป็นอย่างมาก ผ้าไหมแต่ล่ะชิ้นที่ได้มาก็จะมีราคาสูงขึ้นไปด้วย เพราะผ้าที่มาอย่างความยากลำบากของคนทอ ยิ่งถ้าเป็นแบบลายยากๆ ก็ราคาที่แพงมากจนถึงหลักแสนเลยทีเดียว ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้รับรายได้มาจากการทอไหม มีเครื่องทอทุกบ้านเรือนเลยก็ว่าได้ เส้นไหมจะแข็งแรงได้ก็ต้องมาจากตัวไหมที่แข็งแรงอีกด้วย ตัวไหมต้องมีความเหลืองและออกใสๆ ก่อนถึงจะได้ไหมที่มีคุณภาพแต่ไหมอิ่มจนเกินไป ก็จะมีผลเสียตามอีกเช่นเดียวกัน ตัวไหมสายพันธุ์ของไทยจะสังเกตได้ง่ายตัวไหมพันผสม หลังจากที่ไหมเริ่มแก่ตัวแล้วก็สามารถนำไปปรุงอาหารได้ด้วย […]

Read More »

textile pasaya

พาซาญ่าราชบุรีอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย

พาซาญ่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของเมืองราชบุรีที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ด้วยความคิดของผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงได้คิดและสร้างรูปแบบแบบสิ่งที่มีคุณภาพ ส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยราคาที่มีความถูกแบบสุดๆ และลดราคาตลอดเวลา ทำให้คนไทยสามารถที่จะซื้อมาอุปโภคได้ สิ่งทอที่มีชื่อเสียงสำหรับของพาซาญ่านั้นมีหลายรูปแบบอย่างมาก เช่นผาปูที่นอน ผ้าม่าน พาซาญ่าไม่เพียงแต่มีโรงงานผลิตที่ใหญ่โตแล้วยังมีสถาปัตติมากรรมที่โดดเด่น สร้างสรรค์แล้วแหวกแนวไม่เหมือนใคร ที่สำคัญที่นี่ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปดูการผลิตได้ ไม่ว่าจะเป็นโรงทอ โรงย้อม มีการนำเทคโนโลยี่ใหม่ๆ เข้ามาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว จุดเริ่มต้นของพาซาญ่ามาจากโรงปั่นด้ายและย้อมที่มีชื่อว่า ไพโอเนีย ซึ่งมีจุดเด่นตรงที่ว่าผลิตด้ายชนิดพิเศษกว่าที่อื่น ได้แก่ ด้ายบัตเตอร์ฟลาย ที่มีลักษณะคล้ายๆ กับผีเสื้อ เมื่อพาซาญ่าเจริญเติบโตขึ้น ได้กำเนิดโรงงานแห่งที่ 2 ขึ้นที่เรียกกันว่า โรงทอคาซามัทต้า ที่มาพร้อมกับเครื่องจักรสุดไฮเทค โรงทอนี้ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ […]

Read More »

การแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมสิ่งทอ

การส่งออกของประเทศไทยมีหลายอุตสาหกรรมทั้งอัญมณี สินค้าแช่แข็ง สินค้าทางการเกษตร สิ่งทอ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น โดยในหัวข้อนี้จะกล่าวในส่วนของอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นหลัก ซึ่งมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากกับเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในปัจจุบันต้องทำการแข่งขันกับประเทศต่างๆดังนี้ จีน เป็นประเทศที่ทำการส่งออกสิ่งทอและเสื้อผ้าได้มากที่สุดคิดเป็น 15% ของอุตสาหกรรมนี้ โดยมีข้อได้เปรียบประเทศอื่นอยู่หลายประการ คือ มีค่าแรงที่ต่ำและวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็หาได้ภายในประเทศจึงทำให้ต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นต่ำกว่าประเทศอื่นๆ โดยเมื่อก่อนนั้นสินค้าจีนขึ้นชื่อว่าราคาถูกมากแต่คุณภาพไม่ค่อยดีนัก แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานจีนจึงทำให้สินค้าสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าจากจีนส่วนใหญ่แล้วมีตั้งแต่คุณภาพระดับต่ำจนถึงระดับปานกลางและตั้งแต่ที่จีนได้เป็นสมาชิกของ WTO จึงยิ่งเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับจีนอีกเป็นอย่างมาก เวียดนาม เป็นอีกประเทศที่ค่าแรงไม่แพงและมีแรงงานที่มีฝีมือพอใช้ได้อยู่ ถึงแม้ว่าจะมีเปอร์เซนต์น้อยในอุตสาหกรรมนี้แต่ก็เป็นอันดับ 2 ของการส่งออกของเวียดนามรองจากน้ำมันดิบ โดยรัฐบาลของเวียดนามได้ส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอจึงทำให้ต่างประเทศกล้าเข้ามาลงทุนและได้ทำให้อุตสาหกรรมนี้ได้คึกคักขึ้นมาเป็นอย่างมากในประเทศเวียดนาม อินโดนีเชีย […]

Read More »

วิกฤตสิ่งทอไทยในช่วงน้ำท่วม

คงจะจำกันได้เป็นอย่างดีในช่วงน้ำท่วมใหญ่ของไทยในปี พ.ศ.2554 ซึ่งนำความยากลำบากมาสู่ผู้คนในประเทศถึง 66 จังหวัดเลยทีเดียว ทั้งบ้านเรือน ถนนหนทาง ภาคการเกษร การผลิตตามแรงงานต่างๆรวมทั้งในส่วนโรงงานสิ่งทอด้วยที่รับผลกระทบเป็นอย่างมากเนื่องจากส่วนใหญ่จะตั้งอยู่แถบจังหวัด ปทุมธานี สระบุรี อยุธยา ลพบุรี ซึ่งจังหวัดเหล่านี้โดนน้ำท่วมทั้งหมด โรงงานต่างๆรวมทั้งเครื่องจักรต่างได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ เมื่อผลิตสินค้าไม่ได้ก็มาสามารถส่งสินค้าต่อไปยังลูกค้าได้จึงทำให้อุตสาหกรรมสิ่งทอในช่วงปี พ.ศ. 2554 นั้นเกิดวิกฤตเป็นอย่างมาก พนักงานนับหมื่นคนในช่วงนั้นต้องตกงาน ถึงแม้ว่าพอพ้นช่วงน้ำท่วมไปแล้วสถานการณ์ก็ยังไม่สู้ดีนัก เนื่องจากแต่ละโรงงานต้องทำการซ่อมแซมหรือสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่แล้วดำเนินการผลิตสินค้าขึ้นใหม่ซึ่งต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง โดยอุตสาหกรรมสิ่งทอของตลาดโลกในปีนั้นได้เจริญเติบโตสูงสุดในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยได้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจไปเพราะบังเอิญได้เกิดวิกฤตทางธรรมชาติซึ่งก็คือน้ำท่วมครั้งใหญ่นั่นเอง หลังจากนั้นทางภาครัฐจึงเฝ้าระวังปัญหาเรื่องน้ำท่วมโดยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากมีบทเรียนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจมาแล้ว ทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ […]

Read More »

อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

ในการทำธุรกิจใดๆ ก็ตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดก็คือเรื่องของ คุณภาพ , ราคา , การเข้าถึงง่าย อุตสาหกรรมผ้าทอก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ มีสายของการผลิตในกลายขั้นตอนกว่าจะถึงมือของผู้บริโภค แม้ในปัจจุบันอุตสาหกรรมผ้าทอของไทยนั้นจะเกิดวิกฤติค่าแรงงานจากประเทศเพื่อบ้านของเรา เช่นจีน , เวียดนาม , กัมพูชา และเมียนม่า ที่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางธุรกิจจากเราไปไม่น้อย แต่คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคุณภาพของสินค้าที่ส่งออกจากเรานั้น มีคุณภาพ และมาตรฐานกว่ากว่าในหลายประเทศ และยังมีชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก ใน 10 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยนั้นถือว่ามีแนวโน้มของการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากวิกฤติ เมื่อปี 2540 จึงเป็นสัญญาณที่ดีของการส่งออก โดยหากเทียบจากกลางปีที่แล้ว อุตสาหกรรมสิ่งทอของเราเติบโตขึ้นถึง 23 […]

Read More »

แนวโน้มการส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอในไทย

เครื่องนุ่งห่ม 1 ในปัจจัย 4 ในการกำรงชีวิตของคนเราคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกคนนั้นต้องสวมใส่เสื้อผ้า และเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ไว้นั้นก็ล้วนเกิดมาจากอุตสาหกรรมการทอผ้าที่มีหลากหลายธุรกิจเชื่อมโยงกันเป็นอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ หากจะแบ่งประเภทของอุตสาหกรรมชนิดนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ด้วยกัน อุตสาหกรรมสิ่งทอผ้าก่อนถึงมือผู้บริโภค -อุตสาหกรรมต้นน้ำ (Up Stream) คือชั้นเริ่มต้นของธุรกิจผ้าทอ ซึ่งประกอบไปด้วยการ ผลิตเส้นใย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท -เส้นใยธรรมชาติ เป็นเส้นใยที่หาได้จากพืชและสัตว์ นิยมใช้จากพืชเพราะมีราคาถูกและสามารถผลิตได้เป็นจำนวนมาก -เส้นใยสังเคราะห์ เป็นเส้นใยที่มนุษย์ผลิตขึ้นโดยในแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไป ตามการใช้งานของผ้านั้นๆ -อุตสาหกรรมกลางน้ำ (Middle Stream) คือขั้นตอนของการแปรรูปผลผลิต จากเส้นใยที่เราผลิตในขั้นตอนแรก […]

Read More »

สุดยอดนวัตกรรมสิ่งทอไฮเทค

เพราะเดี๋ยวนี้คนให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายกันมาก ไม่ว่าจะเป็นวิ่งแข่งหรือการแข่งขันอื่นๆที่มีปัญหาเรื่องการระบายความร้อนของเสื้อผ้า นักเทคโนโลยี และผู้ที่หลงใหลในแฟชั่นได้ร่วมมือกันคิดค้นเส้นใยที่ล้ำสมัยมากที่สุดเท่าที่เคยมีคนคิดค้นมานั้นก็คือ เส้นใย Gor-Tex เป็นเส้นใยที่เคลือบด้วยพาราฟิน เพื่อช่วยปรับอุณหภูมิเป็นสิ่งที่กำลังได้รับความสนใจ ด้วยการทำงานของ พาราฟิน ที่จะเปลี่ยนสถานะตามอุณหภูมิของผู้ที่สวมใส่ ยกตัวอย่างถ้าผู้ที่สวมใส่รู้สึกร้อนขึ้นมา พาราฟินก็จะเปลี่ยนเป็นของเหลาที่ระบายความร้อยออกจากร่างกาย หรือถ้ารู้สึกเย็นหรือในอากาศที่หนาว พาราฟินก็จะเปลี่ยนตัวเป็นของแข็งเพื่อเก็บกักความร้อนไว้ในร่างกายของเรา นี้แหละที่เรียกว่าสิ่งทออัจฉริยะ และยังมีแนวคิดที่จะป้องกันกลิ่นตัวของเรา นั้นก็คือเทคนิค Microencapsulation ทำให้เราสามารถเพิ่มองค์ประกอบของโลหะเงินให้กับสิ่งทอและเนื้อผ้าได้ เพราะโลหะเงินเป็นตัวยับยั้งการเติบโตของจุลชีพ ตัวอย่างถุงเท้าซึ่งจะทำให้คงสภาพของความสดชื่นไว้ได้นานกว่า Microencapsulation ยังสามารถนำไปผสมกับวานหางจระเข้หรับผู้ป่วยที่เป็นโรคผิวหนังที่มีอาการแพ้เสื้อผ้า เพราะผิวหนังที่แห้ง หรือเสื้อผ้าที่สามารถไล่แมลงได้ สำหรับบางประเทศที่มีปัญหาโรคที่มากับแมลงทั่วหลาย ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้จะมีวางจำหน่ายในหลายๆประเทศ เป็นเรื่องที่ดีสำหรับประเทศที่มีปัญหาในเรื่องของโรคมาลาเรีย เพราะถ้ามีวัตกรรมส่งทอไฮเทคนี้เข้ามาจะทำให้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนั้นหมดไปอย่างแน่นอน

Read More »

สิ่งทอสำหรับคนที่รักธรรมชาติ

โลกเราในปัจจุบันนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เพราะมีผลกระทบต่อตัวเราเป็นอย่างมาก จะสักเกตได้จากประเทศของที่มีสภาวะอากาศที่ร้อนผิดปกติ ซึ่งก็มีสาเหตุมาจากมนุษย์ที่บุกรุกเข้าไปทำลายธรรมชาติ จึงมีแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งทอสีเขียว หรือ นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว (Eco-Innovative Textiles) คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อนุรักษ์ธรรมชาติสำหรับผู้บริโภคที่มีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติตอบสนองความต้องการของคนที่รักธรรมชาติได้อย่างตรงจุด เริ่มตั้งแต่ขบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านความรู้ และยังพัฒนาสิ่งทอที่ยังยืน โดยที่การพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอสีเขียวมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในสนของเรื่องผู้บริโภคที่ต้องการสิ่งทอมากขึ้น และตลาดมีความต้องการสิ้นค้าเหล่านี้ถึงแม้ราคาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นค้าทั่วไป หรือในราคาที่เท่ากัน เพราะเหตุนี้ประเทศไทยควรจึงให้มาให้ความสำคัญกับสิ่งทอสีเขียวที่ดีต่อโลกของเราอีกทั่งยังเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยการพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอสีเขียวสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ เนื่องจากโอกาส และยังสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์การผลิตให้ดีต่อสิ่งแวดล้อม โดยนักวิจัยสามารถพัฒนาจากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรม รวมถึงนักออกแบบสามารถนำความรู้และความเชี่ยวชาญมาประยุกต์ โดยตัวอย่างการมีดังต่อไปนี้ การนำวัสดุที่เคยใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (recycling and use […]

Read More »