เครื่องนุ่งห่มไทย

มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยในปี พ.ศ. 2560

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ไตรมาส 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 มีกำลังขยายตัวตามทิศทางไปยังตลาดหลักในอาเซียนบวกกับโรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์ มีการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษเพื่อเพิ่มคุณภาพพร้อมส่งไปยังตลาดต่างประเทศ ในส่วนของเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากการส่งออกสิ่งทอ ไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง กลุ่มสิ่งทอไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2560 พบการขยายตัวร้อยละ 0.56 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จากการส่งออกไปยังตลาดหลักในอาเซียน รวมทั้งโรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์รายใหญ่ ก็เพิ่มการผลิตสินค้าที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมมากขึ้น เพื่อเข้าถึงตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น เช่น ประเทศญี่ปุ่น กับสหภาพยุโรป เป็นต้น สำหรับสินค้าประเภทสิ่งทอ พบการผลิตลดลง ร้อยละ 2.90 , 9.51 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามการจำหน่ายในประเทศซึ่งหดตัวร้อยละ8.59 , 10.53 นอกจากนี้ยังมีสินค้าคงคลังจำนวนมากในช่วงไตรมาสแรกของปี กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม ไตรมาส 2 ของปี พ.ศ. 2560 ข้อมูลการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในประเทศเติบโต ร้อยละ 11.16 , 9.05 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยได้พิจารณาจากดัชนีส่งสินค้าที่ขยายตัว ร้อยละ 12.34 , 8.12 Read more about มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยในปี พ.ศ. 2560[…]

ขั้นตอนการเพิ่มสีหรือย้อมสีให้กับสิ่งทอต่างๆ

ขั้นตอนการย้อมสีให้กับสิ่งทอ เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนในกระบวนการผลิตเส้นใยหรือผ้าผืน โดยจะทำเป็นขั้นตอนสุดท้าย ก่อนจะนำไปผลิตเป็นเสื้อผ้า หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งใช้เส้นใยเป็นส่วนประกอบ การย้อมสี เป็นการเพิ่มหรือการปรับเปลี่ยนสิ่งทอ จากการใช้ขั้นตอนในการย้อมที่แตกต่าง เช่น การย้อมแบบดูดซึม , การย้อมด้วยวิธีต่อเนื่อง เป็นต้น ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้สิ่งทอ มีสีตามต้องการ การย้อมผ้าสามารถทำได้หลายวิธี โดยผู้ย้อมเป็นผู้เลือกใช้วิธีการย้อมที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพโรงงานและความต้องการของผู้ย้อม แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรคำนึงเป็นลำดับสำคัญ คือ คุณลักษณะของวัสดุที่จะทำการย้อม , ประเภทของเครื่องจักร , ค่าย้อม รวมทั้งการนำไปใช้สอยของวัสดุที่จะย้อม วิธีการย้อมผ้าแบ่งอออกเป็น 3 วิธีดังนี้ การย้อมแบบดูดซึม สำหรับการย้อมด้วยวิธีนี้ ผ้าจะถูกหมุนอยู่ในอ่างย้อม รอจนการย้อมเสร็จสิ้น เครื่องย้อมที่นิยมใช้กันมาก เช่น Jigger dyeing machine , Jet dyeing machine , winch dyeing machine www.sbobet24hr.com และเครื่องย้อมเส้นด้ายสำเร็จรูป โดยเครื่องย้อมแต่ละชนิด ย่อมมีอัตราส่วนของผ้ากับสารละลายน้ำย้อม แตกต่างกันไป การย้อมแบบกึ่งต่อเนื่อง การย้อมแบบวิธีกึ่งต่อเนื่อง มี 3 Read more about ขั้นตอนการเพิ่มสีหรือย้อมสีให้กับสิ่งทอต่างๆ[…]

การแข่งขันที่สูงมีผลกระทบอย่างไรต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอไทย

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย จัดเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ประเทศของเรา มีศักยภาพขั้นสูงในการแข่งขันมาเป็นเวลาอย่างช้านาน แต่อย่างไรก็ตามไทย ต้องเผชิญหน้ากับต้นทุนการผลิตซึ่งมีราคาสูงขึ้น จึงทำให้ผู้ผลิตเริ่มย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคอาเซียน จนกระทั่งส่งผลกระทบให้ประเทศเหล่านี้ กลายเป็นคู่แข่งสำคัญของไทย โดยประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ เวียดนาม กับ อินโดนีเซีย เวียดนาม เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้น ข้อได้เปรียบ คือ มีตลาดแรงงานขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีต้นทุนค่าจ้างที่ไม่สูงเท่าไหร่ จึงทำให้นักลงทุนต่างชาติจำนวนมาก ทยอยเข้าไปสร้างฐานการผลิตในเวียดนาม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยทางด้านอุตสาหกรรมประเภทนี้ ประเทศเวียดนามส่งออกสินค้าประเภทนี้ในปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 19,387 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการเติบโต อยู่ที่ร้อยละ 17.63 ของช่วงปี 2550 – 2555 ส่วนทางด้าน อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด ในด้านของการส่งออก อินโดนีเซียมีการขยายตัวต่อเนื่องช่วงหลายปีที่ผ่านมา หากย้อนไปดูระหว่างปี 2550 – 2555 จะพบตัวเลขมูลค่าการส่งออกสินค้าที่เป็นสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4.36 ส่วนปี 2555 สามารถสร้างมูลค่า 12,789 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ อินโดนีเซียยังมีแผนการสนับสนุนอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแผนสำคัญ คือ Read more about การแข่งขันที่สูงมีผลกระทบอย่างไรต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอไทย[…]

ขั้นตอนของอุตสาหกรรมในการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

สามารถแบ่งขั้นตอนอุตสาหกรรมในการผลิตได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้

อุตสาหกรรมต้นน้ำ เป็นการผลิตเส้นใยซึ่งมาจากธรรมชาติรวมทั้งเส้นใยแบบสังเคราะห์ ซึ่งการผลิตเส้นใยธรรมชาติส่วนใหญ่จะนำเข้าวัตถุดิบมาจากต่างประเทศ แต่การผลิตเส้นใยสังเคราะห์ก็ใช้เงินลงทุนเช่นเดียวกัน […]

แบรนด์เนมสิ่งทอชั้นนำของโลกใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย

สิ่งทอในปัจจุบันนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เครื่องนุ่งห่มอีกต่อไป  รวมทั้งยังมีนวัตกรรมด้านสิ่งทอใหม่ๆสำหรับอนาคตบวกกับแนวคิดซึ่งเน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านสิ่งทอให้ดียิ่งขึ้น วันนี้เรามาดูนวัตกรรมทางด้านสิ่งทอชั้นนำของโลกในยุคใหม่ […]

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอทำหน้าที่อะไรบ้าง

ทำความรู้จักกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ในประเทศไทยเองก็มีหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่สำคัญ คือช่วยในการดูแลรวมทั้งพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ คือ  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นี่เอง สถาบันแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 เป็นองค์กรอิสระซึ่งอยู่ภายใต้ […]

วิธีการทำผ้าไหมและสิ่งทอพื้นบ้านของไทย

ในปัจจุบันนี้แม้อุตสาหกรรมสิ่งทอจะพัฒนาไปอย่างก้าวไกลแค่ไหน แต่การทอผ้าพื้นบ้านพื้นเมืองหลายแห่งในประเทศไทยยังคงทอลวดลายแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะในชุมชนบางกลุ่มที่กระจายตัวกันอยู่ตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย

สิ่งทอพื้นบ้านของไทย

การทอผ้าแถบล้านนาไทย […]

วัสดุสิ่งทอหมายถึงอะไรมีอะไรบ้าง

หากพูดถึง คำว่าสิ่งทอ เป็นคำที่มีความหมายอย่างกว้างๆ หมายถึง เส้นใย , เส้นด้าย , ผ้า รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก เส้นใย ,  เส้นด้าย , หรือผ้า คำว่า สิ่งทอ ในความหมายเดิม จะเจาะจงเฉพาะผ้าทอเท่านั้น แต่เนื่องจากโลกของเราเปลี่ยนไป ในปัจจุบันจึงมีการขยายความหมาย […]

ประโยชน์ของสิ่งทอที่มีต่อมนุษย์

สิ่งทอในยุคปัจจุบันนี้เมื่อผนวกเข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัยแล้ว จึงกลายมาเป็นเสื้อผ้าที่มากกว่าแค่การสวมใส่ ไม่ใช่แค่เครื่องนุ่งห่มเพียงอย่างเดียว อย่างในเรื่องของความสวยงาม หรือ ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย แต่ประโยชน์ของสิ่งทอในปัจจุบันสามารถใช้ประโยชน์ได้มากกว่านั้นเยอะ  ประโยชน์ของสิ่งทอแทรกซึม […]

เทคโนโลยีสิ่งท่อแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร

สิ่งทอในปัจจุบันนี้ส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบของเสื้อผ้า ซึ่งเราก็มักจะเห็นตามปกติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน แต่ก็ยังมีอีกหลายๆแง่มุมในเรื่องของสิ่งทอ รวมไปถึงวิทยาการและเทคโนโลยีอันเจริญก้าวหน้าอย่างที่คุณอาจคาดไม่ถึง

เทคโนโลยีสิ่งท่อ

เส้นใย คือวัสดุหรือสารใดๆก็ตามทั้ง […]