แบรนด์เนมสิ่งทอชั้นนำของโลกใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย

สิ่งทอในปัจจุบันนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เครื่องนุ่งห่มอีกต่อไป  รวมทั้งยังมีนวัตกรรมด้านสิ่งทอใหม่ๆสำหรับอนาคตบวกกับแนวคิดซึ่งเน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านสิ่งทอให้ดียิ่งขึ้น วันนี้เรามาดูนวัตกรรมทางด้านสิ่งทอชั้นนำของโลกในยุคใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ไม่ว่าจะทั้ง นักวิจัย , วิศวกร , นักออกแบบรวมทั้งนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เห็นถึงความสำคัญของแนวคิดในการอยู่รอด อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างคนและธรรมชาติผ่านสิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ

รองเท้า 3D Adidas ที่ทำมาจากขยะพลาสติกในมหาสมุทร

ข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้แสดงให้เห็นว่ารายการขยะ 10 อันดับ ในแต่ละปีที่เก็บได้จากท้องทะเลมีจำนวนมากกว่าหนึ่งร้อยล้านชิ้น อันก่อให้เกิดปัญหาทางมลพิษทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งผลเสียให้กับสัตว์น้ำต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในท้องทะเล การแก้ปัญหานี้จึงทำให้บริษัท Adidas ร่วมกับ Parley for the Oceans ช่วยกันพัฒนารองเท้าโดยใช้วัตถุดิบ Recycle จากเส้นด้ายของตาข่าย , แห , ทุ่น , อวนจับปลา รวมทั้งเส้นใยต่างๆที่เป็นขยะจากทะเล โดยจะนำมาผ่านกระบวนการถักทอพร้อมผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยี 3D-Printer  พัฒนาเป็นรองเท้าโดยประกอบด้วยส่วนบนซึ่งทำจากพลาสติก มีการใช้ใยสังเคราะห์จาก Nylon ,  polyester    Recycle มาจากเชือกซึ่งเป็นขยะจากทะเล บวกกับการออกแบบจาก Adidas ออกมาเป็นรองเท้าสุดเท่ ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดขยะในทะเล อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้จริงด้วย

ย้อมโดยไม่ใช้น้ำจากเทคโนโลยี AirDye Technology

ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์ ในเรื่องของน้ำเสียซึ่งเกิดจากกระบวนการทำ  เป็นปัญหาที่สำคัญในปัจจุบันส่งผลให้ต้องมีการลงทุนไปกับการบำบัดน้ำเสีย อันก่อให้เกิดต้นทุนค่อนข้างสูง แต่ด้วยการย้อมแบบไม่ใช้น้ำจากเทคโนโลยี AirDye Technology  ช่วยประหยัดพลังงานจากน้ำเสียได้เป็นจำนวนมาก คือ ถ้าเป็นการพิมพ์ผ้าแบบในปัจจุบัน สีจะติดผ้าเพียงแค่ด้านเดียว  แต่การย้อมผ้าสีจะติดเนียนทั่วทั้งผืน ส่วนการย้อมด้วย AirDye Technology สีจะติดหมดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง แต่การพิมพ์ผ้าหรือการย้อมผ้าแบบเก่าจะใช้ทั้งปริมาณน้ำรวมทั้งพลังงานในกระบวนการสูงมาก

AirDye Technology เป็นใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ซึมผ่านผืนผ้าโดยใช้สีที่มีคุณสมบัติแบบเฉพาะของทางบริษัท Colorep, Inc., a California sustainable technology company  โดยสามารถควบคุมได้ทั้งลวดลาย , รูปแบบและปริมาณการซึมผ่านลงผ้าได้ พิมพ์ได้ทั้ง 2 หน้าด้วยสีอันหลากหลาย  มีการโปรแกรมเฉพาะด้าน พร้อมผสมผสานกับ AirDye Technology ประหยัดการใช้น้ำไปได้ถึง 95 %  ประหยัดพลังงานไปได้ 84 %  หากนำมาเปรียบเทียบกับการย้อมสี หรือการพิมพ์ผ้าในปัจจุบัน ถือว่ามีความรวดเร็ว แม่นยำรวมทั้งช่วยประหยัดเวลาได้อย่างดีเยี่ยม