แนวโน้มการส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอในไทย

thai textile

เครื่องนุ่งห่ม 1 ในปัจจัย 4 ในการกำรงชีวิตของคนเราคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกคนนั้นต้องสวมใส่เสื้อผ้า และเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ไว้นั้นก็ล้วนเกิดมาจากอุตสาหกรรมการทอผ้าที่มีหลากหลายธุรกิจเชื่อมโยงกันเป็นอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ หากจะแบ่งประเภทของอุตสาหกรรมชนิดนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ด้วยกัน

อุตสาหกรรมสิ่งทอผ้าก่อนถึงมือผู้บริโภค

-อุตสาหกรรมต้นน้ำ (Up Stream) คือชั้นเริ่มต้นของธุรกิจผ้าทอ ซึ่งประกอบไปด้วยการ ผลิตเส้นใย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

-เส้นใยธรรมชาติ เป็นเส้นใยที่หาได้จากพืชและสัตว์ นิยมใช้จากพืชเพราะมีราคาถูกและสามารถผลิตได้เป็นจำนวนมาก

-เส้นใยสังเคราะห์ เป็นเส้นใยที่มนุษย์ผลิตขึ้นโดยในแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไป ตามการใช้งานของผ้านั้นๆ

-อุตสาหกรรมกลางน้ำ (Middle Stream) คือขั้นตอนของการแปรรูปผลผลิต จากเส้นใยที่เราผลิตในขั้นตอนแรก อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่ อุตสาหกรรม ปั่นด้าย , ทอผ้า , ถักผ้า และการฟอกผ้าพร้อมตกแต่งก่อนส่งออก

– อุตสาหกรรมปลายน้ำ (Down Stream) ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของธุรกิจก่อนจะถึงมือผู้ให้บริโภค เปลี่ยนวัตถุดิบที่สำเร็จรูปแล้วมาส่งต่อให้กับอุตสาหกรรมเฉพาะทางเพื่อส่งถึงมือของผู้บริโภคเช่น เครื่องนุ่งห่ม , เสื้อผ้าสำเร็จรูป , ถุงมือ , ถุงเท้า , ชุดชั้นใน และผ้าทอต่างๆ

นับเป็นเรื่องดีเลยที่ปริมาณการส่งออกของอุตสาหกรรมของไทยนั้นได้ฟื้นตัวขึ้น พบว่าการส่งออกของทางภาคเหนือ และภาคกลางนั้นมีเกณฑ์ของการส่งออกที่เพิ่มมากขึ้นกว่าในปีที่แล้ว ส่วนสินค้าในกลุ่ม High End การส่งออกยังคงทรงตัวเนื่องจากราคาของต้นทุนในการผลิตนั้นมีราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากปัญหาของการเมือง และแรงงานในประเทศ ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนยังมี่กล้าที่จะลงทุนอย่างเต็มตัว