สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอทำหน้าที่อะไรบ้าง

ทำความรู้จักกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ในประเทศไทยเองก็มีหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่สำคัญ คือช่วยในการดูแลรวมทั้งพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ คือ  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นี่เอง สถาบันแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 เป็นองค์กรอิสระซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่คอยให้การสนับสนุนรวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มภายในประเทศ ให้มีคุณภาพที่ดีเข้าไปแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างทัดเทียม อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลาง ในการประสานงานและคอยเชื่อมโยงเครือข่ายให้แก่ผู้ประกอบการ ในเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งทอและการค้าเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

ในงานทางด้านการวิจัยผลิตภัณฑ์ ทางสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้ทำโครงการวิจัยที่มีชื่อว่า Technical Textiles ในปี พ.ศ.2548 โดยเป็นการวิจัยพัฒนาสิ่งทอ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านใดด้านหนึ่ง เพิ่มประสิทธิภาพนอกจากการนำไปสวมใส่เพียงอย่างเดียว ซึ่งมีการวิจัยทั้งหมด 5 สาขาได้แก่ ก่อสร้าง ,  การแพทย์ , การกีฬา , การเกษตร , ยานยนต์ เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตลาดอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย ให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้เกินความคาดหมาย

ชุดกีฬาไร้เหงื่อ

ผลิตจากผ้า polyester ซึ่งนำไปอาบ Plasma เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องของความอับชื้นอันเกิดจากเหงื่อ Plasma นี้สามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเส้นใย polyester ให้เกิดการซึมซับน้ำได้ดีและทำการระบายน้ำออกได้เร็ว เมื่อนำมาทำเป็นชุดกีฬาจึงได้ชุดกีฬา สวมใส่สบาย ระบายเหงื่อ ระบายอากาศได้ดี ลดปัญหาความอับชื้น เมื่อใส่เล่นกีฬาจึงไม่ก่อให้เกิดความหงุดหงิด และคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่หาย เมื่อนำไปซักทำความสะอาด นอกจากนี้เทคโนโลยีนี้ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสิ่งทอชนิดอื่นๆเพื่อช่วยในการระบายอากาศ ระบายความชื้น ได้อีกด้วย

เสื้อกาวน์ต้านเชื้อโรค

ผลิตมาจากผ้าฝ้ายโดยผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบด้วยอนุภาคของสาร  Nano Zinc Oxide ทำให้ได้ผ้าที่มีคุณสมบัติสามารถต้านทานเชื้อโรคอย่าง เชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด แม้จะผ่านการซักทำความสะอาด แต่คุณสมบัติต้านทานเชื้อโรคก็ยังอยู่ในระดับที่โอเค นอกจากนี้ยังมีต้นทุนการผลิตไม่สูงมาก แถมยังช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของคุณหมออีกด้วย

ผ้าปราศจากไรฝุ่น

ไรฝุ่นตัวร้ายชอบอาศัยอยู่ตามที่นอน หรือผ้าบุเครื่องเรือน เป็นตัวการของการเกิดโรคภูมิแพ้ โดยผ้าไร้ไรฝุ่นนี้เกิดจากการวิจัย จากการเก็บตัวอย่างมาจากทั้ง 10  ประเทศ ผลิตมาจากเส้นด้ายซึ่งมีความละเอียดมาก นำมาทอด้วยความหนาแน่นสูง จนตัวไรไม่สามารถเจาะเข้าไปได้ อีกทั้งยังระบายอากาศได้ดี ไม่ทำให้เกิดการสะสมของไร จึงช่วยลดสาเหตุการเกิดภูมิแพ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ