วิกฤตสิ่งทอไทยในช่วงน้ำท่วม

floodคงจะจำกันได้เป็นอย่างดีในช่วงน้ำท่วมใหญ่ของไทยในปี พ.ศ.2554 ซึ่งนำความยากลำบากมาสู่ผู้คนในประเทศถึง 66 จังหวัดเลยทีเดียว ทั้งบ้านเรือน ถนนหนทาง ภาคการเกษร การผลิตตามแรงงานต่างๆรวมทั้งในส่วนโรงงานสิ่งทอด้วยที่รับผลกระทบเป็นอย่างมากเนื่องจากส่วนใหญ่จะตั้งอยู่แถบจังหวัด ปทุมธานี สระบุรี อยุธยา ลพบุรี ซึ่งจังหวัดเหล่านี้โดนน้ำท่วมทั้งหมด โรงงานต่างๆรวมทั้งเครื่องจักรต่างได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ เมื่อผลิตสินค้าไม่ได้ก็มาสามารถส่งสินค้าต่อไปยังลูกค้าได้จึงทำให้อุตสาหกรรมสิ่งทอในช่วงปี พ.ศ. 2554 นั้นเกิดวิกฤตเป็นอย่างมาก พนักงานนับหมื่นคนในช่วงนั้นต้องตกงาน ถึงแม้ว่าพอพ้นช่วงน้ำท่วมไปแล้วสถานการณ์ก็ยังไม่สู้ดีนัก เนื่องจากแต่ละโรงงานต้องทำการซ่อมแซมหรือสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่แล้วดำเนินการผลิตสินค้าขึ้นใหม่ซึ่งต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง โดยอุตสาหกรรมสิ่งทอของตลาดโลกในปีนั้นได้เจริญเติบโตสูงสุดในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยได้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจไปเพราะบังเอิญได้เกิดวิกฤตทางธรรมชาติซึ่งก็คือน้ำท่วมครั้งใหญ่นั่นเอง

หลังจากนั้นทางภาครัฐจึงเฝ้าระวังปัญหาเรื่องน้ำท่วมโดยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากมีบทเรียนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจมาแล้ว ทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ อิเล็คโทรนิกส์ อัญมณี การก่อสร้าง เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนมักจะเกิดน้ำท่วมหรือน้ำป่ากันเป็นประจำ เมื่อเกิดแล้วต้องแก้ไขอย่างทันท่วงทีโดยเร็ว ตามท่อระบายน้ำต่างๆก็ต้องลอกท่อกันเป็นระยะๆเพราะมักจะมีขยะเข้าไปขวางทางระบายน้ำ เครื่องสูบน้ำจะต้องมีอย่างเพียงพอตามจุดต่างๆ เป็นต้น โดยคาดว่าอุดตสาหกรรมสิ่งทอของไทยจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นแล้วกลับมารุ่งเรืองได้เหมือนเดิมในเร็ววันนี้อย่างแน่นอน