วัสดุสิ่งทอหมายถึงอะไรมีอะไรบ้าง

หากพูดถึง คำว่าสิ่งทอ เป็นคำที่มีความหมายอย่างกว้างๆ หมายถึง เส้นใย , เส้นด้าย , ผ้า รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก เส้นใย ,  เส้นด้าย , หรือผ้า คำว่า สิ่งทอ ในความหมายเดิม จะเจาะจงเฉพาะผ้าทอเท่านั้น แต่เนื่องจากโลกของเราเปลี่ยนไป ในปัจจุบันจึงมีการขยายความหมายให้กว้างขึ้น รวมไปถึง เส้นใย ด้าย ผืนผ้า หรือวัสดุที่เกิดจาก เส้นใย เส้นด้าย หรือผืนผ้าด้วย สิ่งทอจัดเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการทำเครื่องนุ่งห่มเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย รวมไปถึงการออกแบบเพื่อให้เกิดความสวยงาม เราจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอจึงมีความสำคัญอย่างมาก ทั้งในเรื่องของพื้นฐานรวมทั้งในเชิงพาณิชย์

สิ่งทอสามารถแยกตามประเภทได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ สิ่งทอทั่วไป และ สิ่งทอเฉพาะทาง

อุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสิ่งทอทั่วไป มีผลผลิตอยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเป็นหลัก มีกระบวนการผลิอย่างต่อเนื่องครบวงจรตั้งแต่ ผลิตเส้นใย , ผลิตเส้นด้าย , ถัก-ทอผ้า , ฟอกย้อม ไปจนถึงอุตสาหกรรมออกแบบแฟชั่น , การตัดเย็บ

การฟอกย้อม

การฟอกย้อมสิ่งทอจำเป็นต้องใช้สารเคมีต่างๆ จึงจะทำให้กระบวนการออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นคุณภาพของสารเคมีจึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งผู้ประกอบการทั้งหลายต้องควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพดีสม่ำเสมอ

เส้นด้าย Nylon

เป็นเส้นด้ายใยสังเคราะห์ถูกสร้างให้มีความคล้ายคลึง มอบสัมผัสเหมือนกับเส้นใยธรรมชาติ เดิมที Nylon ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนเส้นใยไหม ข้อดีคือ มีคุณสมบัติแข็งแรง ยืดหยุ่นดี และราคาถูกกว่าเส้นใยธรรมชาติ เพราะฉะนั้น Nylon จึงเป็นทางเลือกดีอีกทาง สำหรับงานถักทอ

เส้นใยธรรมชาติ

ได้มาจากธรรมชาติ เช่น ขนสัตว์ มีราคาสูงมาก ดังนั้น เส้นด้าย Nylon จึงเป็นอีกทางเลือก ซึ่งสามารถนำมาใช้ทดแทนเส้นด้ายประเภทอื่นๆ เป็นจำนวนมาก แม้กระทั่งงานอันเกี่ยวกับการตกแต่งที่อยู่อาศัยก็สามารถใช้ได้

เส้นด้ายเส้นด้าย Texture

มีความแตกต่างจากเส้นด้ายประเภทอื่นๆ โดยสามารถปรับตัวหรือเพิ่มคุณสมบัติพิเศษอื่นๆได้ เช่น ทำให้มีคุณสมบัติ กลมฟู , ยืดหยุ่น หรือ สามารถทำให้ยืดขยายได้มาก ด้าย Texture มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เนื่องจากคุณสมบัติเส้นด้ายใยสังเคราะห์ ในก่อนหน้านี้ค่อนข้างมีจำกัด

ข้อแตกต่างระหว่างเส้นด้าย Polyester และเส้นด้าย Nylon

ระหว่างเส้นด้าย Polyester และเส้นด้าย Nylon  มีความแตกต่างในด้านคุณสมบัติแค่เล็กน้อย เส้นด้ายทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นเส้นด้ายใยสังเคราะห์ มีทั้งความนุ่ม เรียบเนียน แต่ Nylon ให้ความรู้สึกคล้ายกับเส้นใยไหมมากกว่า แถมยังมีน้ำหนักมากกว่า รวมทั้งมีความใกล้เคียงกับเส้นใยธรรมชาติเวลาสัมผัส เสื้อผ้าที่ทำจาก Polyester จะมีความคงทนต่อการใช้งาน และ เกิดรอยยับยากกว่า Nylon  เมื่อสัมผัสกับความร้อน เส้นด้าย Nylon จะละลาย แต่เส้นด้าย Polyester จะแข็งตัว เพราะฉะนั้นเส้นด้าย Nylon จะติดไฟก่อนเส้นด้าย Polyester เมื่อถูกเผา