ประโยชน์ของสิ่งทอที่มีต่อมนุษย์

สิ่งทอในยุคปัจจุบันนี้เมื่อผนวกเข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัยแล้ว จึงกลายมาเป็นเสื้อผ้าที่มากกว่าแค่การสวมใส่ ไม่ใช่แค่เครื่องนุ่งห่มเพียงอย่างเดียว อย่างในเรื่องของความสวยงาม หรือ ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย แต่ประโยชน์ของสิ่งทอในปัจจุบันสามารถใช้ประโยชน์ได้มากกว่านั้นเยอะ  ประโยชน์ของสิ่งทอแทรกซึมเข้าไปในทุกวงการไม่ว่าจะเป็นด้านด้านยานยนต์ ,  ด้านการเกษตร , การแพทย์ และอื่นๆอีกมากมาย

ประโยชน์ของสิ่งทอ

สิ่งทอเทคนิค

สิ่งทอ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น เพื่อให้เกิดคุณสมบัติรวมทั้งการใช้งานทางด้านเทคนิคเฉพาะ มากกว่าคุณลักษณะด้านความสวยงามหรือการตกแต่งอันสุดหรูหรา ในประเทศสหรัฐอเมริกานิยมเรียกสิ่งทอเทคนิคว่าเป็นสิ่งทออุตสาหกรรม  ถ้าให้อธิบายแบบเจาะลึกเข้าไปอีก สิ่งทอเทคนิค หมายถึง สิ่งทอ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ใช่เสื้อผ้าที่ทุกคนสวมใส่กันอยู่อย่างประจำ รวมทั้งไม่ได้ใช้ในการประดับตกแต่งบ้านเพียงเท่านั้น แต่เป็นการนำวัสดุชนิดต่างๆ ซึ่งใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมมากกว่าเพื่อความสวยงาม

อีกทั้งยังมีคำอื่นๆที่สามารถใช้ได้และมีหมายความถึงสิ่งทอเทคนิคด้วย เช่น Performance textiles, functional textiles,  high-tech textiles เป็นต้น

สิ่งทอเทคนิค แบ่งออกเป็น 12 สาขา ได้แก่

 • สิ่งทอเทคนิคด้านโยธา ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกนำมาใช้ทางด้านธรณีวิทยารวมทั้งวัสดุทางด้านวิศกรรมโยธา เช่น ผ้า composite ซึ่งใช้กับกำแพง-ผนัง ,  ผ้าเสริมแรงดัน เป็นต้น
 • สิ่งทอเทคนิคด้านอุตสาหกรรม นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น สายพานลำเลียง เป็นต้น
 • สิ่งทอเทคนิคด้านการแพทย์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาทางการแพทย์ เช่น ผ้าประคบแผล , ผ้าเชื่อมกระดูก เป็นต้น
 • สิ่งทอเทคนิคด้านเคหะสถาน นำมาใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้ในบ้านหรือในสถานที่อยู่อาศัย เช่น ผ้ากันความร้อนในโรงแรม เป็นต้น
 • สิ่งทอเทคนิคด้านสิ่งแวดล้อม นำมาใช้เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น สิ่งทอประหยัดพลังงาน เป็นต้น
 • สิ่งทอเทคนิคด้านยานยนต์    นำมาใช้กับยานยนต์รวมทั้งอากาศยาน เช่น ประตูรถยนต์ , ผ้าเบาะรถยนต์  , เข็มขัดนิรภัย เป็นต้น
 • สิ่งทอเทคนิคด้านการเกษตร สามารถนำไปใช้ได้กับทั้งการเกษตร และการประมง เช่น ผ้าคลุมหน้าดิน , ตาข่าย เป็นต้น
 • สิ่งทอเทคนิคด้านการก่อสร้าง ใช้สำหรับงานก่อสร้างอาคารและโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบา เช่น เส้นใยเสริมแรงคอนกรีต , การติดตั้งฉนวนอาคาร เป็นต้น
 • สิ่งทอเทคนิคด้านการบรรจุ ใช้ในบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผ้าซับในที่อยู่ในของใช้ต่างๆ , กระเป๋าเดินทาง , ผ้าห่อผลไม้ให้สดนาน เป็นต้น
 • สิ่งทอเทคนิคทางป้องกัน นำมาใช้ในการป้องกัน เช่น เชือกที่มีความทนทานต่อไฟเป็นอย่างสูง , ท่อกันเพลิง เป็นต้น
 • สิ่งทอเทคนิคด้านกีฬา นำมาใช้ในการกีฬารวมทั้งกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น ผ้าร่มชูชีพ , ผ้าสำหรับรองเท้ากีฬา เป็นต้น
 • สิ่งทอเทคนิคด้านเสื้อผ้า นำมาใช้กับเครื่องนุ่งห่ม เช่น เสื้อเกราะกันกระสุน เป็นต้น