ความสำคัญของสิ่งทอที่มีต่อมนุษย์ในชีวิตประจำวัน

 

สิ่งทอ ในอดีตเป็นคำอันมีความหมายถึงเครื่องนุ่มห่ม จัดเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่มนุษย์ต้องการ ต่อมาจึงมีการพัฒนารูปแบบ ความสวยงามตามยุคสมัย แต่ในปัจจุบันนี้คำว่า สิ่งทอ มีการพัฒนาก้าวไกลจึงไม่ได้จำกัดถึงเครื่องนุ่งห่มเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว

ความสำคัญของสิ่งทอไทยในอดีต

เป็นปัจจัยเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

 • ใช้สำหรับนุ่ง เช่น ผ้าถุง , ผ้าโสร่ง ,  ผ้าโจงกระเบน ผ้าขาวม้า เป็นต้น
 • ใช้สำหรับห่ม เช่น สไบ , ผ้าเบี่ยง ,  ผ้ารัดอก , ผ้าพันคอ เป็นต้น
 • ใช้สำหรับพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ผ้าสบง , ผ้าจีวร , ธง เป็นต้น

ช่วยแสดงฐานะของผู้สวมใส่

 • เจ้านาย หรือชนชั้นสูง ใช้สิ่งทอที่ทำมาจากผ้าไหมรวมทั้งผ้าลวดลายสวยงาม อ่อนช้อย อันแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
 • ชาวบ้านธรรมดา ใช้ผ้าฝ้าย
 • ผู้มีร่ำรวย                  ใช้ผ้าลวดลายสวยงาม

แสดงถึงการแบ่งแยกหน้าที่ของ ชาย และ หญิง

 • ผู้หญิงมีหน้าที่ทอผ้าสำหรับใช้ในครัวเรือน
 • ผู้ชายมีหน้าที่ตีเหล็กทำเครื่องมือเครื่องไม้ใช้ในครัวเรือน

ความสำคัญของสิ่งทอของไทยในปัจจุบัน

 • เป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับการดำเนินชีวิต
 • เป็นเอกลักษณ์ซึ่งแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมไทย อันเก่าแก่
 • ช่วยสร้างรายได้

ความแตกต่างของวัสดุที่ใช้ทำสิ่งทอพื้นเมืองในอดีตและปัจจุบันของไทย

 • ในอดีตจะใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติ เช่น ใยฝ้าย , ใยไหม และสีอันได้มาจากธรรมชาติ
 • ปัจจุบันมีการใช้วัสดุซึ่งสังเคราะห์จากสารเคมีเพิ่มมากขึ้น เช่น ใยประดิษฐ์ และสีสังเคราะห์ เป็นต้น

สิ่งทอเทคนิค อุตสาหกรรมของสิ่งทอสมัยใหม่ ยกตัวอย่างเช่น

สิ่งทอทางการเกษตร เช่น ผ้าคลุมดิน ,  ตาข่าย เป็นต้น

สิ่งทอทางการก่อสร้าง  เช่น เส้นใยเสริมแรงคอนกรีต , ฉนวนอาคาร เป็นต้น

สิ่งทอทางอุตสาหกรรม เช่น ผ้ากรอง , สายพานลำเลียง เป็นต้น

สิ่งทอทางการแพทย์  เช่น ผ้าพันแผล , ด้ายเย็บแผล , ผ้าก๊อต เป็นต้น

สิ่งทอสำหรับยานยนต์  เช่น ผ้าหุ้มเบาะรถยนต์ ,  เข็มขัดนิรภัย เป็นต้น

สิ่งทอสำหรับใช้ในการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ เช่น ผ้าร่มชูชีพ , ผ้าที่นำมาทำเป็นรองเท้ากีฬา เป็นต้น

สิ่งทอใช้ในการบรรจุสิ่งของต่างๆ  เช่น ผ้าซับใน , กระเป๋าเดินทาง , ถุงไปรษณีย์ เป็นต้น

สิ่งทอสำหรับป้องกัน  เช่น เชือกทนไฟ , ท่อกันเพลิง , ชุดนักดับเพลิง เป็นต้น

สิ่งทอสำหรับใช้ในครัวเรือน เช่น ผ้าปูโต๊ะ , ผ้าใช้ในครัว , ผ้าม่าน , ผ้าปูเตียง เป็นต้น

สิ่งทอช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม  เช่น สิ่งทอประหยัดพลังงาน เป็นต้น

สิ่งทออันเป็นเครื่องนุ่งห่ม  เช่น สิ่งทอที่ช่วยระบายความร้อนจากร่างกายได้ดี หรือสิ่งทอที่ช่วยกักเก็บความร้อนไว้ในร่างกายได้ดี หรือผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้กับเครื่องนุ่งห่ม เช่น พื้นในรองเท้า , ด้ายเย็บรองเท้า เป็นต้น